Impromptu Series | Impromptu In Blue
       
     
Impromptu In Blue, detail
       
     
Impromptu Series | Impromptu In Blue
       
     
Impromptu Series | Impromptu In Blue

(2009) 13" x 16" | 33cm x 41cm. Smalti, porcelain, glass, lapis, sodalite, turquoise, blue lace agate, Peruvian opal, hardware.

Impromptu In Blue, detail
       
     
Impromptu In Blue, detail